تبلیغات
آریای2000دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی
آریای2000دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی
دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی

شست : ژنراتور نور افکن

دست : شکل ظاهری

اشکال مختلف شست

رنگ دست

محل استقرار شست

شکل کف دست

محل استقرار و بند ها

دست راست هستید یا چپ؟

بند ها 

دست شلوغ و  آرام ، زبر ، نرم

خطوط : رودخانه های آگاهی و هشیاری

دستان بسیار نرم ، ظریف ،زمخت

مقدمه ای در مورد خطوط

کوه ها

چهارده خط کف دست

تعابیر کوه ها

خط زمین ، آب ، آتش

انگشتان : جنگل استعدادها

خط هوا ؛ اتصال ، مشتری ، زحل

انگشت مشتری و خورشید

خط خورشید ، عطارد،زهره ، ماه ، مریخ

بلندی و کوتاهی مشتری و خورشید

خط نپتون ، ایکاروس

نوع نوک انگشت ها

نحوه ی خواندن سریع کف دست

انگشتان شما کوتاه است یا بلند؟

نحوه ی خواندن کف بینی

تعبیر انگشت کوتاه و بلند

 

اتر: انرژی حول دست ما

 

بندهای روی انگشتان

 

بلند تر بودن بند میانی و پایینی

 

بررسی هر یک از انگشتان

 

اثر انگشت : خط سیر زندگی ما

 

خط سیر مسئولیت و قلب

 

خط سیر شجاعت . آموزش
منبع

You will be redirected to the script in

seconds

قالب وبلاگ