آریای2000دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی
دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی

 

فال چوب

 
 

 

فال چوب یكی از قدیمی ترین نوع فال بینی است كه آن را به دانیال نبی و سپس به امام جعفر صادق نسبت میدهند. برای گرفتن این فال باید ابتدا چشمها را بسته و سه نفس عمیق بكشید سپس ذهن و فكرتان را به انچه كه مایلید متمركز كرده و نیت كنید.آنگاه كلیك كنید و این عمل را سه بار تكرار كرده و حرف به دست آمده از هر بار را كنار هم بنویسید سپس از جدول شرح فال خود را مشاهده نمایید


 

بعد از هر بار كلیك، نتیجه را پاك كنید و بعد برای مرتبه ی بعد كلیك كنید و دقت داشته باشید كه هر

 بار یكی از چهار حرف - آ ، ب ، ج ، د ، می آید

 به ترتیب از سمت راست به چپ ،كلیك اول ، دوم ، سوم

 

ا د ا

ا ج ا

ا ب ا

ا ا د

ا ا ج

ا ا ب

ا ا ا

ب د ا

ب ا ا

ب ا ب

ب ب د

ب ب ج

ب ب ا

ب ب ب

ج ا ج

ج د ا

ج ج د

ج ج ب

ج ج ا

ج ب ب

ج د ب

د ب ب

د د ب

د ج ج

د ب ج

د د د

د د ا

د ب د

د ج د د ج ب د ج ا ج ب ج

ب ا د

ا ب ب ا ب ج

د ا ا

ج د د ج د ج ب د ب ب د د ج ب د ج ا ب
ا ج ب د ا ج ب ج ا ا ج د ا د ب ا ب د ب ا ج
ب ج ب ا د ج ب ج د ج ا د د ا ب د د ج ج ا ا
ا د د ج ج ج د ا د د ب ا ب ج ج ا ج ج ج ب امنبع

You will be redirected to the script in

seconds

قالب وبلاگ
شبکه اجتماعی فارسی کلوب | Buy Mobile Traffic | سایت سوالات