آریای2000دانلودكلیپ موبایل عكس اس ام اس پیامك فال طالع بینی سرگرمی دانلودكلیپ موبایل خنده دار كلیپ موبایل سوتی كلیپ موبایل خودكشی كلیپ موبایل سركاری كلیپ موبایل خنرانیاس ام اس فلسفی اس ام اس خنده داراس ام اس تبریك روز تولداس ام اس سركاری اس ام اس شعراس ام اس یام سال اس ام اس عاشقانه اس ام اس گوناگون عكس ورزشی عكس عجیب عكس مذهبی عكس حوادث عكس خنده دار عكس حیوانات عكس كارت پستال عكس كودكان عكسهاو والپیپر های هواپیماهای http://small-google2.mihanblog.com 2019-09-22T13:51:06+01:00 text/html 2010-03-22T03:49:24+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/366 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وقتی که میگویی دوستت دارم اول روی این جمله فکر کن شاید نوری را روش<a href="http://amin.mihanblog.com/"><span style="color: black;">ن</span></a> کنی که خاموش کردن آن به خاموش شدن او ختم شود<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">وقتی ناله های خرد شدنت<span style="">&nbsp; </span>زیر پای باران نوای دل انگیزی شد چه فرقی می كند برگ سبز كدام درختی<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-03-21T04:51:21+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/367 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">اما گفتن اجازه صاحبش لازمه .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">اجازه میدی ؟<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; font-family: Tahoma;" lang="FA">وفاداری را باید از نیلوفری آموخت که به دور هر شاخه ای می پیچد و در آغوشش میمیرد !<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">لا لا لا لا نخواب سودی نداره همون بهتر که بشماری ستاره همون بهتر که چشمات وا بمونه که ماه غصه ش نشه تنها بیداره<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">در کویر سبز <a href="http://amin.mihanblog.com/post/category/2"><span style="color: black;">عشق</span></a>،این سخن از من بگیر مرگ تو مرگ من است،پس تمنا میکنم هرگز نمیر.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> بقیه در ادامه مطلب <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">وصیت کردم بعد مرگم قلبمو اهدا کنن<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">اما گفتن اجازه صاحبش لازمه .<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">اجازه میدی ؟</span></p> text/html 2010-03-21T04:47:52+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/365 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>بقیه در ادامه مطلب <br></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">یادمان باشد از امروز جفایی نکنیم، یا که در خویش شکستیم صدایی نکنیم</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">یادمان باشد اگر خاطرمان تنها ماند، طلب عشق به هر بی سروپایی نکنیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">مهربانی صفت بارز عشاق خداست، یادمان باشد از این کار ابایی نکنیم.<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-03-21T04:44:17+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/364 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">زیبا ترین غروب : غروب عاشقان......زیبا ترین سنگ : دل یار. زیبا ترین مایع : اشك .....زیبا ترین ناله :آه....زیبا ترین دوست : قلب (تو) زیبا ترین كلام دوستت دارم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">من پرستوی خزان دیده و خاموش توام حسرتی گر به دلم هست همان دوری توست</span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;"><o:p></o:p></span></p> بقیه در ادامه مطلب <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA">زیبا ترین غروب : غروب عاشقان......زیبا ترین سنگ : دل یار. زیبا ترین مایع : اشك .....زیبا ترین ناله :آه....زیبا ترین دوست : قلب (تو) زیبا ترین كلام دوستت دارم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="FA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-03-20T04:42:32+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/363 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">متین ترین کلمه <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> است . جذاب ترین کلمه اشنائی<span style="">&nbsp; </span>است. پاک ترین کلمه وجدان است. تلخترین کلمه جدایی است. زشت ترین کلمه خیانت است. سخت ترین کلمه تنهایی است. بدترین کلمه بی وفایی است. بهترین كلمه تویی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;بقیه در ادامه مطلب</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">متین ترین کلمه <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> است . جذاب ترین کلمه اشنائی<span style="">&nbsp; </span>است. پاک ترین کلمه وجدان است. تلخترین کلمه جدایی است. زشت ترین کلمه خیانت است. سخت ترین کلمه تنهایی است. بدترین کلمه بی وفایی است. بهترین كلمه تویی <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-03-19T18:54:19+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/362 <span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی .... بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی كه برایم شكستی .... .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a>ی كه بر قلبم حك كردی<br>بقیه در ادامه مطلب<br></span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نمی بخشمت .... بخاطر تمام خنده هایی كه از صورتم گرفتی .... بخاطر تمام غمهایی كه بر صورتم نشاندی .... نمی بخشمت .... بخاطر دلی كه برایم شكستی .... .. بخاطر احساسی كه برایم پرپر كردی ..... نمی بخشمت .... بخاطر زخمی كه بر وجودم نشاندی ..... بخاطر نمكی كه بر زخمم گذاردی .... و می بخشمت بخاطر <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a>ی كه بر قلبم حك كردی </span></p> text/html 2010-03-18T18:52:54+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/361 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span style="">&nbsp;</span></span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">As days go by, my feelings get stronger</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">To be in <st1:place w:st="on"><st1:city w:st="on">ur</st1:city></st1:place> arms, I can't wait any longer</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">Look into my eyes &amp; u'll see that it's true</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>, <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">Day &amp; Night my thoughts r of U</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>.. <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">هرچی که روزها میگذرن، احساسات من قوی تر میشه <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">برای در آغوش تو بودن نمیتونم بیش از این صبر کنم <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">به چشمام نگاه کن، خواهی دید که حرفام راسته <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">شب و روز تمام افکارم ماله تو هستن <br></span></p> &nbsp;بقیه در ادامه مطلب<span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span style="">&nbsp; </span></span><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">Don't go for looks</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span>, <o:p></o:p></span> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">they can deceive</span><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span dir="rtl"></span><span dir="rtl"></span> <o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;"><br></span></p> text/html 2010-03-17T18:51:35+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/360 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">می دونی كی می فهمی دنیا دو روزه ؟ وقتی اونی كه دوستت داره بهت می گه تا آخر دنیا باهاتم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: red; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نگو بار گران بودیم و رفتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: red; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">نگو نامهربان بودیم و رفتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: red; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اینها دلیل محك<a href="http://amin.mihanblog.com/"><span style="color: red;">م</span></a>ی نیست<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: red; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بگو با دیگران بودیم و رفتیم<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">محبت مثل سکه میمونه که اگه بیفته تو قلک قلب نمیشه درش آورد. اگرم بخوای درش بیاری باید اونو بشکنی!</span></p> text/html 2010-03-17T18:50:13+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/359 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تا حالا فکر کردی آرامش یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه ته دلت مطمئن باشی که توی سینه کسی که دوستش داری یه جای گرم داری حتی اگه اصلاً مال تو نشه...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بر دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> آمد و گفت : بی سوادم !!<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> بقیه در ادامه مطلب <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">تا حالا فکر کردی آرامش یعنی چی؟ یعنی اینکه همیشه ته دلت مطمئن باشی که توی سینه کسی که دوستش داری یه جای گرم داری حتی اگه اصلاً مال تو نشه...<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">بر دریچه ی قلبم نوشتم ورود ممنوع ! <a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> آمد و گفت : بی سوادم !!</span></p> text/html 2010-03-16T18:48:41+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/358 <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...<a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> رو تجربه کن حتی اگر توش شکست بخوری .......اینو بدون که اگه کسی وارد زندگیت شد و گذاشت رفت علاوه بر اینکه خاطره بجا میزاره می تونه یه تجربه هم بجا بزاره<o:p></o:p></span></p> بقیه در ادامه مطلب <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">هیچوقت از دوست داشتن انصراف نده..حتی اگه کسی بهت دروغ گفت بازم بهش فرصت بده...<a href="http://karaj.mihanblog.com/Cat/2.aspx"><span style="color: black;">عشق</span></a> رو تجربه کن حتی اگر توش شکست بخوری .......اینو بدون که اگه کسی وارد زندگیت شد و گذاشت رفت علاوه بر اینکه خاطره بجا میزاره می تونه یه تجربه هم بجا بزاره<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt; text-align: center;" align="center"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p>&nbsp;</o:p></span></p> text/html 2010-03-15T18:44:58+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/356 <p>حتی اگه دیدن تو برام بشه غیر محال ، مهم اینه دوست دارم ، فاصله ها رو بی خیال .</p> <p>-_-_-_-_-_-_-_-_-_ بیننده.آی آر_-_-_-_-_-_-_-_-_-</p> <p>پرواز که می کنی به جایی که می خواهی می روی ، پرتاب که می شوی به جایی که می خواهند تو را می برند ، پس پرواز کن تا به جایی که می خواهی بروی .</p> <p>-_-_-_-_-_-_-_-_-_ بیننده.آی آر_-_-_-_-_-_-_-_-_-</p> <p>باران باش و ببار و نپرس پیاله های خالی از آن کیست !</p> <p>-_-_-_-_-_-_-_-_-_ بیننده.آی آر_-_-_-_-_-_-_-_-_-</p> <font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><br> </font> text/html 2010-03-15T05:46:48+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/397 شاخه گلت سالها بود در میان دفترت خوابیده بود ، بی اجازت امروز بیدارش کردم .<br> <br> <br> همه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ، غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد .<br> <br> <br> <br> خیالت راحت ، دیگر اشکی نیست که به بالینت بریزد و احساس را شکوفا کند ، تنها بغضیست که فرو رفتنش حسرت در چشمانم می تازد .<br> <br> بقیه در ادامه مطلب&nbsp; شاخه گلت سالها بود در میان دفترت خوابیده بود ، بی اجازت امروز بیدارش کردم .<br> <br> <br> همه بغض من تقدیم غرور نازنینت باد ، غروری که لذت دریا را به چشمانت حرام کرد . text/html 2010-03-14T18:40:40+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/353 <p><span>زندگی مثل دیکته است ، هی غلط می نویسیم و هی پاک می کنیم ، دوباره می نویسیم و باز پاک می کنیم ، غافل از اینکه یه روز داد می زندد ورقه ها بالا !</span></p> <p><span>-_-_-_-_-_-_-_-_-_بیننده.آی آر_-_-_-_-_-_-_-_-_-</span></p> <p><span>اگه بی هوا کسی وارد زندگیت شد بدون کار خدا بوده ! اگه بی محابا دلها از دستها بهم گره خورد بدون کار خدا بوده ! اگه گریه هات تو خنده غفلت دیگران شنیده نشد تا خرد نشی بدون تنها محرمت خدا بوده ! حالا هم اگه دلت شکسته و بغض تنهایی خفه ات کرده شک نکن تنها مرحمت خداست که از سر تواضع یه بهونه واسه نوازشت گیر آورده .</span></p> <font style="font-size: 8pt;" face="Tahoma"><br> </font> text/html 2010-03-13T18:46:04+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: عاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/357 <span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My NAME When U Say it</span><p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My HEART When U Love it</span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My LIFE When U Are in it</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">چشامو وقتی تو بهشون نگاه می<a href="http://karaj.mihanblog.com/"><span style="color: black;">ک</span></a>نی دوست دارم ،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">اسممو وقتی دوست دارم که تو صداش میکنی ،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">قلبمو وقتی دوست دارم که تو دوسش داشته باشی ،<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">زندگیم رو وقتی دوست دارم که تو توش هستی.....<o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><span style="">&nbsp; بقیه در ادامه مطلب</span></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My EYES When U Look Into Them</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My NAME When U Say it</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My HEART When U Love it</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span dir="ltr" style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;">I Love My LIFE When U Are in it</span><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal" dir="rtl" style="margin: 0cm 0cm 0pt;" align="right"><span style="font-size: 9pt; color: black; font-family: Tahoma;" lang="AR-SA">چشامو وقتی تو بهشون نگاه می<a href="http://karaj.mihanblog.com/"><span style="color: black;">ک</span></a>نی دوست دارم ،</span></p> text/html 2010-03-13T05:51:08+01:00 small-google2.mihanblog.com سارا راستگو اس ام اس و پیامكهای موبایل: فلسفی وعاشقانه http://small-google2.mihanblog.com/post/400 فرصتها هیچ گاه از بین نمی روند، بلکه شخص دیگری فرصت از دست داده ما را تصاحب خواهد کرد <br> <br> <a href="http://www.bia4clip.com/">****************</a><br> <br> آموخته ام که نمی توانم احساسم را انتخاب کنم، اما می توانم نحوه برخورد با آنرا انتخاب کنم <br> <br> <a href="http://www.bia4clip.com/">****************</a><br> <br> برای انسانهای بزرگ بن بست وجود ندارد. چون بر این باورند که: یا راهی خواهم یافت یا راهی خواهم ساخت<br> بقیه در ادامه مطلب <br> به كسی عشق بورز كه لایق عشق باشه ، نه كسی كه تشنه ی عشقه<br> چون كسی كه نشته است یه روزی سیراب میشه . . .